Rechtsgebieden

Ik treed op als advocaat en  begeleid u als mediator. Niet iedere zaak leent zich voor mediation. Dat betekent dat ook als ik alleen voor u optreed ik de mogelijkheid van een viergesprek onderzoek om alsnog in der minne tot een oplossing te komen. Lukt dat niet of bestaat daartoe geen bereidheid dan sta ik u graag bij als procesadvocaat.

Personen en Familierecht

Gemeenschappelijk echtscheiding

Eenzijdige echtscheiding, voorlopige voorzieningen, kort geding

Verdeling:

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Verknochte goederen, schenkingen

Overleg echtscheiding

Einde geregistreerd partnerschap

Einde samenleving

Ouderschapsplan

Wijziging alimentatie kinderen minderjarig en meerderjarig

Wijziging partneralimentatie

Naamswijzigingen

Gezagswijzigingen

Jeugdrecht

Ondertoezichtstellingen

Uithuisplaatsing

Overleg met gezinsvoogd

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Ontbinding / beëindiging  van de arbeidsovereenkomst

beëindiging / opzegging  overheidsaanstelling

Disfunctioneren, niet voldoende  functioneren, niet passen in het team

Ontslag op staande voet, dringende reden

Re-integratie, passende arbeid

UWV procedure

WW uitkering en bovenwettelijke WW uitkering ( wachtgeld )

Strafontslag, schorsing  en disciplinaire maatregelen

Onderwijs

Overige rechtsgebieden

Bijstand en bijstandsverhaal

Incasso

afb_jeugdzorg