Rechtsgebieden

Joan Ter Wisch treedt op als advocaat en kan u ook begeleiden als mediator. Niet iedere zaak leent zich voor mediation. Dat betekent dat als mediaton geen optie nog wel wordt onderzocht of  een viergesprek ( twee advocaten met de clienten ) tot een oplossing kunnen komen. Lukt dat niet of bestaat daartoe geen bereidheid dan staat Joan Ter Wisch u graag bij als procesadvocaat.

Personen en Familierecht

Gemeenschappelijk echtscheiding

Eenzijdige echtscheiding, voorlopige voorzieningen, kort geding

Verdeling:

Gemeenschap van goederen of huwelijkse voorwaarden.

Verknochte goederen, schenkingen

Overleg echtscheiding

Einde geregistreerd partnerschap

Einde samenleving

Ouderschapsplan

Wijziging alimentatie kinderen minderjarig en meerderjarig

Wijziging partneralimentatie

Naamswijzigingen

Gezagswijzigingen

Jeugdrecht

Ondertoezichtstellingen

Uithuisplaatsing

Overleg met gezinsvoogd

Arbeidsrecht en ambtenarenrecht

Ontbinding / beëindiging  van de arbeidsovereenkomst

beëindiging / opzegging  overheidsaanstelling

Disfunctioneren, niet voldoende  functioneren, niet passen in het team

Ontslag op staande voet, dringende reden

Re-integratie, passende arbeid

UWV procedure

WW uitkering en bovenwettelijke WW uitkering ( wachtgeld )

Strafontslag, schorsing  en disciplinaire maatregelen

Onderwijs

Overige rechtsgebieden

Bijstand en bijstandsverhaal

Incasso

afb_jeugdzorg