Personen en Familierecht en mediation

Mediation is een proces waarbij u ervoor kiest om door gesprekken tot een oplossing te komen. Een oplossing voor de toekomst.  Vaak kan in mediation meer gezegd en meer behaald worden dan in een procedure. De rechter heeft immers minder oog voor de niet juridische zaken.

In het scheidingsproces waarin u wordt begeleid, wordt u niet alleen begeleid met betrekking tot de juridische uitgangspunten, maar ook met het afscheid nemen van elkaar en/of het onderzoeken van de communicatie. De specialisatie opleiding van de vereniging van Familiercht advocaten en Scheidingsbemiddelaars (vFAS)  komt hier van pas alsmede de jarenlange ervaring als advocaat op dit rechtsterrein.  Indien het nodig is zullen derden in de mediation betrokken worden. Uiteraard conform de voorwaarden van een mediation. Dat kan een kindercoach zijn of een therapeut, maar ook een (eigen) accountant bij ingewikkelde financiele afwikkelingen.

Door samen een volledig ouderschapsplan op te maken wordt vaak een betere gezamenlijke oplossing gevonden dan een opgelegde omgang of kinderalimentatie door de rechter. Een samen gemaakt ouderschapsplan kan niet aleen in mediation maar ook door viergesprekken met partijen en advocaten.  Joan Ter Wisch is lid van de specialisatie vereniging voor Familierecht en Scheidingsmediation VFAS.

Arbeid en mediation

Mediation in arbeidszaken geeft meer de mogelijkheid om terug te gaan naar het begin van de arbeidsrelatie, te onderzoeken waar partijen elkaar niet meer kunnen vinden en op welk punt dat alsnog mogelijk zal zijn dan de rechtszaal. Hoe ziet een verbeterplan er uit? Hoe werken we samen in de toekomst? Hoe kan ik re-integreren? Ter Wisch advocatuur begeleidt deze processen tussen werknemer en werkgever alle arbeidszaken en ook tussen (semi) overheid en werknemer in het onderwijs- en ambtenarenrecht. Joan heeft een geaccrediteerde specialisatie arbeidsmediation gevolgd in haar hoedanigheid van MfN registermediator. 

Ook de acceptatie van een exit-mediation is beter indien er behalve de juridische kanten ook de meer menselijke en emotionele kanten belicht zijn. Joan Ter Wisch is bekend met het onderwijs- en ambtenarenrecht.

Een gedragen oplossing hoe moeilijk dan ook wordt door partijen vaak beter gedragen. Indien nodig wordt samengewerkt met therapeuten en coaches, arbeidsdeskundigen om het verlies van de baan of verminderde arbeidsgeschiktheid beter te dragen.

Joan Ter Wisch is lid van de Vereninging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Ambtenaar&Recht (VA&R) en de Vereniging arbeidsmediators Nederland (VAN) 

schilderij_026