Welkom

Welkom bij Ter Wisch advocatuur & mediation. Het is een klein kantoor dat zich richt op het personen en familierecht, jeugdrecht en het arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het bijzonder en heeft aandacht voor de mens achter de zaak. Emoties spelen in een echtscheidingszaak, wijzigingsverzoek alimentatie, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, het verlies van een baan een belangrijke rol naast de juridische aspecten. Joan Ter Wisch treedt op voor 2 partijen in een gemeenschappelijk verzoek of als mediator of voor één partij, ook in een procedure bij de Rechtbank of Hof.

Joan Ter Wisch is naast advocaat ook mediator (vFAS, MfN registermediator) in zowel de familierechtelijke zaken als in arbeidszaken waar het kan gaan om samenwerken, verbetertrajecten of re-integratie, maar ook om afscheid nemen van elkaar.

Bij Ter Wisch advocatuur & mediaton wordt een redelijk uurtarief gehanteerd om uw belangen te behartigen en kunt u ook terecht op basis van een gefinancierde rechtsbijstand. In overleg met uw  Rechstbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld DAS, ARAG, etc) kan ook uw rechtsbijstandspolis een oplossing bieden voor de kosten.

Arbeidsrecht nieuwe stijl: Rechtbank Den Haag 4 september 2015 afwijzing ontbindingsverzoek - maandag 28 september 2015

Arbeidsrecht nieuwe stijl: Rechtbank Den Haag 4 september 2015 afwijzing ontbindingsverzoek

 Afwijzing verzoek ontbinding van de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:671b jo. 669 lid 3 aanhef sub g en sub d  van de werkgever vanwege het niet onderbouwen van de grond. Herhaling van de limitatieve gronden van de wet na 1 juli 2015 ECLI:NL:RBDHA:2015:10521

Uit artikel 7:669 lid 1 BW volgt dat de arbeidsovereenkomst alleen kan worden ontbonden indien daar een redelijke grond voor is en herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet mogelijk is of niet in de rede ligt. In artikel 7:669 lid 3 BW is (limitatief) omschreven wat onder een redelijke grond moet worden verstaan. Bij regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 april 2015 (Stcrt. 2015/12685) zijn daarvoor nadere regels gesteld (Ontslagregeling).

 

Wat betekent dit voor de werkgever in de praktijk. Niet langer meer alle puntjes  van de werknemer opstapelen maar op een van de limitatieve gronden de grondslag van het ontbindingsverzoek baseren en dit goed onderbouwen.

Wat betekent dit voor de werknemer. De werkgever moet nog meer dan voorheen een dossier hebben met aandachtspunten, functioneringsverslagen en een goede onderbouwing van zijn ontslaggrond

Ziekte aanleiding voor scheiding - vrijdag 2 mei 2014

Een hersenbloeding, een ernstig ongeluk, er zijn tal van oorzaken waardoor iemand hulpbehoevend kan raken of plotseling ander gedrag vertoont. Voor een huwelijk kan zo’n ernstige ziekte of handicap fataal zijn. Het zorgen voor een zieke partner kan zo zwaar zijn, dat wordt besloten om te scheiden.

www.verder-online.nl

Meerouderschap voorlopig niet mogelijk - zondag 31 december 1009

Meerouderschap voorlopig niet mogelijk Meer dan ‘gewoon’ twee wettelijke ouders kunnen kinderen in Nederland voorlopig niet hebben. Zo blijkt uit het nieuwe regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil eerst onderzoeken wat de gevolgen zullen zijn van een eventuele wetswijziging naar ‘meerouderschap’.

www.verder-online.nl
68
Joan_001
MfN
VFAS
NOvA