Welkom

Welkom bij Ter Wisch advocatuur & mediation. Het is een klein kantoor dat zich richt op het personen en familierecht, jeugdrecht en het arbeidsrecht en ambtenarenrecht in het bijzonder en heeft aandacht voor de mens achter de zaak. Emoties spelen in een echtscheidingszaak, wijzigingsverzoek alimentatie, ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, het verlies van een baan een belangrijke rol naast de juridische aspecten. Joan Ter Wisch treedt op voor 2 partijen in een gemeenschappelijk verzoek of als mediator of voor één partij, ook in een procedure bij de Rechtbank of Hof.

Joan Ter Wisch is naast advocaat ook mediator (vFAS, MfN registermediator) in zowel de familierechtelijke zaken als in arbeidszaken waar het kan gaan om samenwerken, verbetertrajecten of re-integratie, maar ook om afscheid nemen van elkaar.

Bij Ter Wisch advocatuur & mediaton wordt een redelijk uurtarief gehanteerd om uw belangen te behartigen en kunt u ook terecht op basis van een gefinancierde rechtsbijstand. In overleg met uw  Rechstbijstandsverzekeraar (bijvoorbeeld DAS, ARAG, etc) kan ook uw rechtsbijstandspolis een oplossing bieden voor de kosten.

Nieuw belastingplan verlaagt aftrek partneralimentatie per 2020 - vrijdag 21 september 2018

Nieuw belastingplan verlaagt aftrek partneralimentatie per 2020 Prinsjesdag 2018 presenteerde het kabinet haar plannen, waaronder het nieuwe belastingplan. Dit plan heeft onder meer gevolgen voor de aftrek van de partneralimentatie. Houd hier rekening mee bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant.

www.verder-online.nl

Partneralimentatie mogelijk van twaalf naar vijf jaar - donderdag 14 juni 2018

De PvdA heeft samen met VVD en D’66 een voorstel van wet ingediend die de duur van de partneralimentatie moet verkorten. Volgens deze nieuwe wet duurt partneralimentatie dan nog maximaal vijf jaar, in plaats van de huidige twaalf jaar.

Degenen die het wetsvoorstel in hebben gediend, hebben dit gedaan met het oog op de gelijkwaardigheid van man en vrouw. Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) zegt hierover: ‘Als je na een huwelijk besluit uit elkaar te gaan, wil je er zeker van zijn dat je allebei zo snel mogelijk weer op eigen benen kunt staan en je eigen leven vorm kunt geven. Dat wordt belemmerd als één een van de twee partners langdurig financieel afhankelijk blijft van de ander. Het zorgt voor spanningen en leidt soms tot schrijnende situaties. En het belemmert ook de emancipatie van vrouwen.’
Haar VVD-collega Foort van Oosten is het daarmee eens: ‘Ik vind het niet meer uit te leggen aan mensen waarom ze nog twaalf jaar alimentatie moeten blijven betalen aan hun ex-partner. Dat is niet meer van deze tijd. Vijf jaar is lang genoeg om weer op eigen benen te kunnen staan.’
Drie jaar geleden is ook al door de genoemde partijen geprobeerd de wet aan te passen. De Raad van State stak daar toen een stokje voor. De Raad vond  dat er onvoldoende rekening mee werd gehouden dat sommige vrouwen op het moment van echtscheiding een grote achterstand hebben op de arbeidsmarkt.

Uitzondering voor mensen met kleine kinderen

Mede daarom worden in het nieuwe wetsvoorstel uitzonderingen gemaakt: een huwelijk dat langer dan vijftien jaar duurde en waarbij de partner tegen de AOW-leeftijd aanloopt. Hij of zij heeft dan nog recht op maximaal tien in plaats van vijf jaar alimentatie, omdat een baan vinden moelijker is.

Ook gelden er andere regels voor huwelijken met kinderen onder de twaalf jaar. De  maximale alimentatieduur blijft dan twaalf jaar en loopt totdat het jongste kind de leeftijd van twaalf jaar heeft bereikt. De gedachte hierachter is dat kinderen na het verloop van die tijd naar de middelbare school gaan, zelfstandiger zijn en minder zorg nodig hebben, waardoor de zorg voor de kinderen makkelijker te combineren is met een baan.

Of het wetsvoorstel het in deze vorm wel zal halen, is nog de vraag. CDA en ChristenUnie weten nog niet of zij dit wetsvoorstel gaan steunen.

Ruth Olie- Hallmans: vFAS advocaat-mediator van het jaar - vrijdag 11 mei 2018

Ruth Olie- Hallmans: vFAS advocaat-mediator van het jaar De vFAS Award voor beste advocaat-mediator van 2018 is gewonnen door Ruth Olie-Hallmans. Volgens de jury beschikt zij ‘over zo veel mensenkennis en strategisch inzicht dat mensen in beweging komen.’

www.verder-online.nl

vFAS Young Talent van het jaar Mirte van Lingen - vrijdag 11 mei 2018

vFAS Young Talent van het jaar Mirte van Lingen Familierechtadvocaat Mirte van Lingen won dit jaar de vFAS Award voor Young Talent. Deze nieuwe prijs stimuleert jong talent en draagt het gedachtegoed van vFAS verder uit.

www.verder-online.nl

CBS: ‘Drie op de tien vijftienjarigen wonen niet met beide ouders’ - donderdag 3 mei 2018

CBS: ‘Drie op de tien vijftienjarigen wonen niet met beide ouders’ Drie op de tien vijftienjarigen wonen niet meer samen met beide ouders, in de meeste gevallen komt dit door een scheiding. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die op 1 mei werden gepresenteerd. Het aantal kinderen van wie de ouders uit elkaar zijn gegaan, is de laatste tien jaar gestegen.

www.verder-online.nl
72
Joan_001
MfN
VFAS
NOvA